ინფორმაციის ტექნოლოგიების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პორტალი


ბრაუზერში ჩართული უნდა იყოს cookies ფუნქცია

ზოგიერთ კურსზე შესაძლოა დაშვებული იქნას სტუმრის შესვლა

რეგისტრაცია

IT პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელში რეგისტრაციის შემდეგ, თქვენ უფასოდ მიიღებთ წვდომას შემდეგ კურსებზე:
  • შესავალი საგანთა ინტერნეტში (IoT)
  • მეწარმეობის საფუძვლების პროგრამა
  • ინფორმაციული წიგნიერება
  • ლინუქსის საფუძვლები
  • შესავალი კიბერ უსაფრთხოებაში

გაქვთ ანგარიში გახსნილი ?